RUANG IKLAN

Contoh SURAT PENUGASAN


S U R A T  T U G A S
Nomor: 

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala SMK Tunas Bangsa Jakarta, Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, dengan ini menugaskan kepada:
Nama                                  :    
Tempat, Tanggal Lahir       :    
Nomor Handphone             :    
Jabatan                                :    
Untuk mewakili lembaga SMK Tunas Bangsa Jakarta menghadiri undangan acara Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal                   :    
Tempat                            :    
                                             
Waktu                             :    
Acara                               :  
                                             
Undangan                       :    Terlampir
Demikian surat tugas ini kami buat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
                                                                                                                    Jakarta, 21 Juli 2017
                                                                                                                       Kepala Sekolah
                                                                                                                                                                                                                        _______________

Tembusan:
1.      Bendahara Yayasan

2.      Arsip

1 comment :

Powered by Blogger.