RUANG IKLAN

Soal Bahasa Sunda (Basa Sunda) SD Kelas 1A. Pilih Jawaban Nu Paling Bener Antara Huruf A, B, atawa C!

1.    Kepala bahasa sundanya?
A.  Kepala                                B. Mastaka                     C. Sirah
2.    Rambut bahasa sundanya?
A.  Bulu                                     B. Rambut                      C. Buuk
3.    Mata bahasa sundanya?
A.  Mata                                    B. Soca                          C. Rambut
4.    Hidung bahasa sundanya?
A.  Ireng                                    B. Hidung                       C. Pangambung
5.    Bibir bahasa sundanya?
A.  Lambey                              B. Bibir                            C. Perut
6.    Tangan bahasa sundanya?
A.  Panangan                          B. Tangan                      C. Sampean
7.    Jari bahasa sundanya?
A.  Tangan                               B. Ramo                         C. Soca
8.    Perut bahasa sundanya?
A.  Bibir                                     B. Patuangan                C. Sampean
9.    Kaki bahasa sundanya?
A.  Sampean                            B. Bibir                            C. Tangan
10. Lutut bahasa sundanya?
A.  Tuur                                    B. Lutut                           C. Betis
11. Pangambung bahasa Indonesianya?
A.  Mata                                    B. Hidung                       C. Waos
12. Patuangan bahasa Indonesianya?
A.  Hidung                                B. Tangan                      C. Perut
13. Lambey bahasa Indonesianya?
A.  Bibir                                     B. Biwir                           C. Mulut
14. Buuk bahasa Indonesianya?
A.  Rambut                               B. Bubuk                        C. Soca
15. Soca bahasa Indonesianya?
A.  Tangan                               B. Mata                           C. Hidung


A.  Cocokeun Jawaban anu paling bener sareng gamar!
 16.                                   A. Kepala               B. Soca                   C. Bibir

 17.                                   A. Sampean           B. Pangambung    C. Soca 18.                                   A. Soca                   B. Cepil                   C. Biwir


 19.                                   A. Tangan              B. Ramo                 C. Jari

 
20.                                   A. Sampean           B. Tangan              C. Panangan

 
21.                                   A. Panangan          B. Patuangan         C. Sampean


 22.                                   A. Lambey              B. Bibir                    C. Gigi        

 23. .                                 A. Sampean           B. Patuangan         C. Panangan

 
24.                                   A. Buuk                   B. Halis                   C. Rambut 


25. .                                 A. Halis                   B. Buuk                   C. Soca


B.  Jawab Ku Hidep Jeung Jawaban Anu Bener
26. Panangan bahasa Indonesiana ……………………..
27. Sampean bahasa Indonesiana ……………………..
28. Ramo bahasa Indonesiana ……………………..
29. Tuur bahasa Indonesiana ……………………..

30. Halis bahasa Indonesiana ……………………..

No comments

Powered by Blogger.